Giao diện thiết kế bởi VIED Trên nền Joomla 3.xx
Liên kết đào tạo
Tuyển sinh học bổng ngân sách nhà nước
Tư vấn du học
Quản lý lưu học sinh
Hợp tác quốc tế

Lịch tuyển sinh hàng năm cho các chương trình học bổng có sử dụng Ngân sách nhà nước

26 Tháng 6, 2015 | 86530 Lượt xem
  • Kế hoạch tuyển sinh có thể thay đổi thời gian tuyển sinh hoặc không tiếp tục tuyển sinh, phụ thuộc thời gian hiệu lực của các Đề án học bổng ngân sách Nhà nước, thông tin của phía nước ngoài khẳng định về việc cấp học bổng của từng năm.
  • Chương trình học bổng nào được thực hiện sẽ được ban hành thông báo tuyển sinh chính thức trên websites của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn và Cục Hợp tác quốc tế www.vied.vn
STT Các chương trình học bổng Dự kiến thời gian ban hành Thông báo tuyển sinh Dự kiến thời gian nhập học ở nước ngoài Chỉ tiêu học bổng, trình độ... Thông tin tham khảo (Thông báo 2016) Thông báo năm 2017
1 Học bổng Đề án 911 Quý I hoặc/và Quý IV Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài Số lượng tuyển sinh: 1300 chỉ tiêu
Trình độ: Tiến sĩ
Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến
Thông báo tuyển sinh 2016 ...  
2 Học bổng Đề án 599 Quý I hoặc/và Quý III Phụ thuộc thư mời của phía nước ngoài Số lượng và trình độ tuyển sinh
- Đại học: 21 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 253 chỉ tiêu
Nước: Tại những nước có nền giáo dục tiên tiến
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
3 Học bổng đi học tại Ấn Độ diện Hiệp định Quý I Từ tháng 7 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ấn Độ
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
4 Học bổng đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định Quý I đến Quý II Từ tháng 9 đến tháng 12

Số lượng tuyển sinh: 953 học bổng
- Đại học: 30%
- Sau đại học _Thạc sĩ, Tiến sĩ): 65%
- Thực tập sinh: 5%
Nước: Liên Bang Nga

Thông báo tuyển sinh 2016 ...

Thông báo tuyển sinh 2017...

5 Học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định Quý I hoặc Quý IV Tháng 9, 10

Số lượng tuyển sinh: 100
- Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Nước: Hung-ga-ri

Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
6 Học bổng đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định Quý I Từ tháng 8 đến tháng 9 Số lượng tuyển sinh: 29 chỉ tiêu
Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Trung Quốc
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
7 Học bổng đi học tại Ca-dắc-xtan diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh: 3 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Ca-dắc-xtan
Thông báo tuyển sinh 2016 ...

Thông báo tuyển sinh 2017...

8 Học bổng đi học tại U-crai-na diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học, Thạc sĩ: 25 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 5 chỉ tiêu
Nước: U-crai-na
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017...
9 Học bổng đi học Bê-la-rút diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 3 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 4 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 5 chỉ tiêu
Nước: Bê-la-rút
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
10 Học bổng đi học tại Ru-ma-ni diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ru-ma-ni
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
11 Học bổng đi học tại Ba Lan diện Hiệp định Quý I, II Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Ba Lan
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
12 Học bổng đi học tại Bun-ga-ri diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Tiến sĩ: 1 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 1 chỉ tiêu
- Thực tập sinh: 3 chỉ tiêu
Nước: Bun-ga-ri
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
13 Học bổng Xlô-va-ki-a diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 3 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 2 chỉ tiêu
- Tiến sĩ: 1 chỉ tiêu
Nước: Xlô-va-ki-a
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
14 Học bổng đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định Quý I, II Tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Mông Cổ
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
15 Học bổng đi học tại Cu-ba diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh: 20 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Nước: Cu-ba
Thông báo tuyển sinh 2016 ...

Thông báo tuyển sinh 2017 ...

Bổ sung

16 Học bổng đi học tại Môn-đô-va diện Hiệp định Quý I, II Từ tháng 9 đến tháng 10 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học: 5 chỉ tiêu
- Thạc sĩ: 5 chỉ tiêu
Nước: Môn-đô-va
Thông báo tuyển sinh 2014 ...  
17 Học bổng đi học tại Căm-pu-chia diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 9 đến tháng 11 Số lượng tuyển sinh:
- Đại học và sau đại học: 15 chỉ tiêu
- Ngắn hạn tiếng Khơ-me: 20 chỉ tiêu
Nước: Căm-pu-chia
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
18 Học bổng đi học tại Lào diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 9 đến tháng 11 Số lượng tuyển sinh: 60 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, Thực tập sinh (học tiếng)
Nước: Lào
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
19 Thông báo tuyển sinh đi học tại Xri Lan-ca năm 2017 Quý III, IV Quý I Số lượng tuyển sinh: 5 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ
Nước: Xri Lan-ca
  Thông báo tuyển sinh 2017 ...
20 Học bổng đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định Quý II, III Từ tháng 10 đến tháng 12 Số lượng tuyển sinh: 10 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học, Thạc sĩ
Nước: Ma-rốc
Thông báo tuyển sinh 2016 ... Thông báo tuyển sinh 2017 ...
21 Học bổng đi học tại Mô-dăm-bích diện Hiệp định Quý IV Từ tháng 3 đến tháng 4 năm sau   Cục Đào tạo với nước ngoài gửi văn bản thông báo trực tiếp tới Trường Đại học Hà Nội  
22 Học bổng đi học ngành Năng lượng nguyên tử tại Nhật Bản Quý I Từ tháng 4/2017   TB tuyển sinh 2016 ...  
23 Học bổng đi học đại học tại Nhật Bản (Mitsubishi) Quý II Từ tháng 6/2016 Số lượng tuyển sinh: 05 chỉ tiêu
Trình độ: Đại học
Thông báo tuyển sinh 2016 Thông báo tuyển sinh 2017...

Một số lưu ý về công các tuyển sinh các Chương trình học bổng do Cục Hợp tác quốc tế chủ trì

1. Công tác tuyển sinh các chương trình học bổng được thực hiện một cách khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Toàn bộ quá trình đăng ký, xử lý hồ sơ, xét tuyển được thực hiện theo quy trình chặt chẽ với các tiêu chí tuyển chọn rõ ràng cùng với sự hỗ trợ của các hệ thống phần mềm qua đó đảm bảo tất cả ứng viên được lựa chọn là hoàn toàn xứng đáng.

2. Trong quá trình tuyển sinh, các thông tin được bảo mật theo quy định, kết quả tuyển sinh được thông báo công khai, kịp thời và trực tiếp đến từng ứng viên qua phần mềm tuyển sinh.

3. Cục Hợp tác quốc tế (HTQT) thực hiện việc trao đổi thông tin với các ứng viên thông qua các kênh thông tin dùng chung hoặc các công cụ phần mềm được giám sát chặt chẽ.

4. Trong quá trình làm việc với Cục HTQT, các tổ chức, cá nhân có bất kỳ khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề liên quan tới tính minh bạch, công bằng trong công tác tuyển sinh, đề nghị gửi phản ánh tới các lãnh đạo Cục qua các địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Cục HTQT sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý nghiêm minh và kịp thời.

5. Một số kênh thông tin liên lạc với Cục HTQT:

Địa chỉ email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại hỗ trợ: 04.39335795 (bấm số 0 để được hỗ trợ trao đổi với chuyên viên xử lý trực tiếp).

Top